Privacy beleid

Privacy en Gegevensbescherming

De gegevens die u invoert op de website van www.headmasters.nl zullen alleen gebruikt worden voor de afhandeling van uw bestelling.

Uw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar u om gevraagd heeft.

Algemeen
Deze privacy statement is van toepassing op Headmasters Hair and Body Shop  handelend onder de handelsnaam www.headmasters.nl  en hier nader te noemen als Headmasters. Headmasters  respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden..

Welke gegevens worden door Headmasters verwerkt?
De gegevens die door Headmasters worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door uw gekozen wijze van betalen. Anderzijds zijn dit de zogenaamde “verkeersgegevens” van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd.

Wat doet Headmasters met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

• Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;

• Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;

• Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. Dit alleen in het geval u daar toestemming voor gegeven heeft.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen gebruikt.

Beveiliging
Alle gegevens worden naar beveiligde servers verstuurd. Headmasters hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt altijd aan Headmasters vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Headmasters  vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Headmasters  zo spoedig mogelijk zal verwerken.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, aanbiedingen of evaluaties dan kunt u per e-mail Headmasters  hiervan op de hoogte stellen.